Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelés

Személyes adataim megadásával önkéntesen, visszavonásig, részletes tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy Süttő Márta (székhelye: 2500 Esztergom, Temető út 18.) az önkéntesen megadott személyes adataimat direkt marketing tevékenység folytatása céljából kezelje (így különösen, de nem kizárólagosan a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban részemre ingyenesen tájékoztatást, információt, reklámanyagot, hírlevelet illetve egyéb marketinganyagot küldjön), A hozzájárulásom visszavonásig érvényes.

Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás alapján e-mailen kaphatok megkeresést Süttő Márta részéről.

Kezelt személyes adatok köre

Süttő Márta az általad által megadott személyes adatokat – Név, e-mail cím,  – kezeli.

Adatkezelés célja

Az általad megadott adatokat Süttő Márta mint adatkezelők bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak – így különösen a 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a 2001. évi CVIII. törvénynek - megfelelően kezelik, és azokat elsősorban az általad igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére valamint termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk eljuttatására, hírlevél küldésére, kapcsolattartásra használják fel.

Adatkezelés időtartama

Az általad megadott személyes adatok az adatkezelési cél megvalósulását követően, illetve az erről szóló írásbeli kérelmed esetén kerülnek törlésre, eddig az időpontig Süttő Márta jogosult személyes adataidnak kezelésére.

Abban az esetben, ha nem kívánja, hogy a továbbiakban megkeressük Önt, vagy adatai kezeléséhez a továbbiakban nem kíván hozzájárulni, hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alább címen: suttomarta.hu

Adatbiztonság

Süttő Márta biztosítja a személyes adataidnak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek a személyes adataidnak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Jogorvoslat

Süttő Márta bármikor lehetőséget biztosít Neked arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adataid kezeléséről, kérd azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Ezenkívül megilletnek a személyes adataid kezelése elleni tiltakozás joga is. További kérdéseiddel fordulj bizalommal hozzánk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen
Abban a nem várt esetben, ha az általad megadott személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik,  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz (jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhatsz. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Info.tv. 14.§ -23.§, valamint az 52.§-71.§ tartalmazza.